Magazin

Békés karácsonyt!

Seneca idézetével kívánunk békés, áldott karácsonyt és "zöld" lelkülettel teli, boldog új esztendõt a Zöld Bolt minden vásárlójának, segítõjének és szimpatizánsának.
“Nagy idõpazarlással keresik a fölöslegest, és sokan élik le az életüket úgy,
hogy csak az élet eszközeit keresik.
Vedd szemügyre az egyént, és vizsgáld meg az összességet:
nincs, akinek élete ne a holnapra irányulna.

Hogy mi rossz van ebben? – kérdezed.

Végtelen sok. Hiszen nem él, aki így él – csak élni készülõdik.
Mindent elmulaszt.

Még ha odafigyelünk, akkor is lehagy bennünket az élet;
így pedig, ha késlekedünk, elfut mellettünk, mint valami idegen:
az utolsó napon ér véget, de mindegyiken elvész.

Aki elmulasztja a pillanatokat, végül elmulasztja egész életét.
Az élet, akár egy pillanat:
mulandó; s miért ne élnénk szépen a kicsit, ha abból áll össze az egész?”