Magazin

Bio-Szolár házak - Bemutatópark Németországban I. rész

A Frankfurt közelében található Bemutatópark, az ún. SonnenPark a napenergia passzív és aktív hasznosításának módjait mutatja be közel két hektáron, miközben a környezetkímélõbb, fenntarthatóbb életmód fortélyainak elsajátítás
A bemutatópark központi témáját a Bio-Szolár házak adják. Megtekinthetjük és kipróbálhatjuk milyen egy gazdaságos, környezetbarát anyagokból felépült lakóparkban élni, ahol a házak közötti területeket, utakat, parkolót nem burkolták le betonnal, aszfalttal. A szabadon maradt területek szinte egybefolynak a házak földdel borított, fûvel benõtt tetõfelületeivel.

Bio-Szolár házak
Zöld tetõ - sok elõnye van

A park gyümölcsei, bokros területei védelmet, és élelmet nyújtanak a madaraknak, a vadvilágnak, egy kicsi, esõvíz gyûjtésébõl létrejött tavacska pedig a vízi élõvilágnak. A tó vizét egy nádgyökérzónás tisztítórendszeren keresztül tisztítják meg, a nap melegével melegítik fel, majd a park látogatói, és a környékbeli gyerekek használhatják nyári fürdõzésre.

Szintén ezt a vizet használják a bemutatóházakban lévõ WC-k öblítésére, majd a szennyvizet ismét egy nádgyökérzónás tisztítórendszeren keresztül tisztítják meg. Az ivóvíz a falu hálózatáról van biztosítva.
A bemutatópark látványosságai közé tartozik a 25 kW-os mini naperõmû. A 24 db modulból összeálló napelem-táblák érdekessége, hogy követik a Nap mozgását, és magasságát. Ha felhõk takarják a Napot, a panelek vízszintes helyzetbe kerülnek, mert ebben az esetben így tudják begyûjteni a legtöbb szórt sugárzást. Mivel Németországban a zöldáramot a szolgáltató magasabb áron veszi át, mint amennyiért a felhasználónak eladja, így a napelemek által megtermelt áram nem a Bemutatópark házait látja el közvetlenül energiával, hanem azt a falu hálózatára termelik rá, majd a fogyasztást innen biztosítják.

Napra forgó napelem táblák
Napra forgó napelem táblák
„Bio-Szolar házak”

A Bio-Szolár házak olyan házak, amelyekben az egészséges és környezettudatos életmód lemondások nélkül megvalósítható. A házak kizárólag természetes építõanyagokból épülnek fel, amelyek elõállítása a lehetõ legkevesebb energiaráfordítással történik, így a szerkezet nem csak jó, hanem a hagyományos épületszerkezeteknél jóval kedvezõbb áron megépíthetõ.

Mitõl különlegesek a Bio-Szolár házak?

Falszerkezet

Régen, a hagyományos téglafalazatú házakat nem szigetelték le, így a ház szabadon lélegezhetett, a felesleges pára a falakon és a nyílászárók résein keresztül szabadon távozhatott. Ugyanakkor ezeknél a házaknál nagy volt a hõveszteség, és így a fûtési költéség is.

Ma már az újépítésû házakat kellõen leszigetelik, a legtöbb esetben mûanyag hõszigeteléssel, ami már önmagában gátolja a falak szabad „lélegzését”. Bár a fûtési költség csökken, de a felesleges pára nem tud a falakon keresztül szabadon távozni. A házból kifelé mozgó többlet pára elérve a hõszigetelésben a harmatponti hõmérsékletet lecsapódik, átnedvesíti a hõszigetelést, így annak hõszigetelõ-képessége erõsen leromlik, és a penészképzõdés is megindul. Ez ellen a jelenség ellen lehet úgy védekezni, hogy a párának már a falazat belsõ síkján útját álljuk egy párazáró fóliával (mûanyag zacskóba csomagolva ezáltal életterünket), ezáltal a nedvességet nem engedjük be a szerkezetbe. Ily módon azonban a nedvesség a házban marad, amely szintén kedvez a penészképzõdésnek. A pára folyamatos és biztos eltávolítását mesterséges szellõztetõrendszer kiépítésével tudjuk ez esetben biztosítani, ami viszont költséges beruházás.

A Bio-Szolár házak ezzel szemben kellõen hõszigeteltek, ugyanakkor a páravándorlás, a szellõzés is megvalósul a falakon keresztül, anélkül, hogy a pára a szerkezetben lecsapódna.


Téli kert - nem csak hangulatos, hasznos is
Az alacsony energiaigényû Bio-Szolár házak lényege a kétrétegû falszerkezetben és az ehhez szervesen kapcsolódó télikertben rejlik. A kétrétegû falszerkezet belsõ magja maga a ház tartó vázszerkezete, és a vázszerkezet közötti cellulóz hõszigetelés, amely újrahasznosított újságpapírból készül. A külsõ - szintén hõszigetelésbõl és tetszõleges burkolatból álló - réteget egy légrés választja el a belsõtõl.  A pára áthalad a hõszigetelésen, a légrésbe lépve pedig az itt áramló levegõ eltávolítja, mielõtt a külsõ, hidegebb rétegben lecsapódna. Ezáltal a rendszer által megvalósulhat a ház szabad, természetes légzése mesterséges szellõztetõrendszer kiépítése nélkül, a páratartalom mindig 50 % alatt marad, nincsen szükség fóliára, nem lesz penészképzõdés, ugyanakkor a ház mégis tökéletesen hõszigetelt.

Folytatás a II. részben!

Kazinczy Gyögyvér - Okleveles építészmérnök
kazinczy@gmail.com / www.megujulo.info
Kapcsolódó cikkek
III. Építs okosan! Építkezz ökologikusan! - A napenergia az építészetben

III. Építs okosan! Építkezz ökologikusan! - A napenergia az építészetben

1 év alatt Magyarország területének egy m²-ére annyi energia érkezik a Napból, amely a meglévõ épületek m²-re vetített éves energiaszükségletének 5 szöröse! Ez az energia nem mind hasznosítható, és gyakran nem is a megfelelõ idõben érkezik, mégis teljesen figyelmen kívül hagyni, amikor építkezni szeretnénk egyszerûen hanyagság volna.
Bio-Szolár házak - Bemutatópark Németországban II. rész

Bio-Szolár házak - Bemutatópark Németországban II. rész

A Frankfurt közelében található SonnenPark bemutatásáról szóló cikk folytatása.
Bio-Szolár házak - Bemutatópark Németországban I. rész

Bio-Szolár házak - Bemutatópark Németországban I. rész

A Frankfurt közelében található Bemutatópark, az ún. SonnenPark a napenergia passzív és aktív hasznosításának módjait mutatja be közel két hektáron, miközben a környezetkímélõbb, fenntarthatóbb életmód fortélyainak elsajátítás
II. Építs okosan! Építkezz ökologikusan! - Épületeink és az energia

II. Építs okosan! Építkezz ökologikusan! - Épületeink és az energia

Hogy egy épület mennyire barátja a környezetének, mindenekelõtt azon múlik, mennyire tud gazdálkodni az energiával. Természetesen fontos az is, hogy mibõl épül (errõl késõbb bõvebben), ám az az egyszeri környezetkárosítás, amely a létesítéshez szükséges idõvel fokozatosan elveszti jelentõségét. A meghatározó az a hatás lesz, amelyet fennállása során apránként, vagy nagy mértékben, de szüntelenül és hosszú ideig gyakorol majd a világra.
I. Építs okosan! Építkezz ökologikusan! - Elõszó

I. Építs okosan! Építkezz ökologikusan! - Elõszó

Divat lett az öko-, a bio- és a környezettudatosság: élelmiszerekben, kozmetikumokban, háztartási cikkekben… de mi a helyzet az épületeinkkel? Ha kicsiben már tudunk tudatosak lenni, az nagyszerû! Ám be kell látni: ezek még csak az elsõ tétova lépések, mellyel elindultunk saját fennmaradásunk hosszú és rögös útján. Ideje ennél tovább is lépni, és nagyban gondolkodni. Mondjuk akkorában, mint egy ház!