Magazin

Díjazták a kislábnyomú háztartásokat

Lezárta háztartások számára indított Kislábnyom Energiatakarékossági Versenyét a GreenDependent Egyesület. A program célja az volt, hogy növelje a családok, háztartások energiahatékonyságát, és népszerûsítse a klímabarát, karbon-szegény életmódot.

Szombaton tartotta a GreenDependent Egyesület „Kislábnyom” kampányának záró és djíkiosztó rendezvényét. A tavaly év végén indított, „kisebb karbon-lábnyomon” való életvitelt segítõ háztartási verseny négy hónapja során a résztvevõknek minden hónap elején le kellett olvasniuk és az online karbon-kalkulátorban feljegyezniük fogyasztásaikat (áram-, gáz-, víz-, illetve gépkocsihasználat, élelmiszerfogyasztás). Emellett három feladat megoldására is vállalkoztak, melyek keretében felmérték energiahasználati adottságaikat és szokásaikat, valamint tervet készítettek arra vonatkozóan, hogyan tudnak viselkedésük megváltoztatásával energiát megtakarítani. A különösen szorgalmasak kreatív feladatokat is megoldottak: klímabarát menüt terveztek és kipróbálták az autómentes életmódot.A legjobban szereplõ háztartások szombaton beszámoltak eredményeikrõl, valamint értékes, környezetbarát és energiatakarékos életmódot segítõ nyereményeket vehettek át (A++ kategóriás hûtõszekrényt, laptopot, kerékpárokat, nyaralást minõsített környezetbarát szálláshelyen, ajándékcsomagokat).

A Kislábnyom program eredményeit Vadovics Edina, a GreenDependent Egyesület elnöke ismertette. A programban Közép-Magyarországon több mint 500 háztartás vett részt aktívan (versenyzõként és a képzésekre látogatva), és több ezer passzívan (rendezvényeken és a Kislábnyom hírlevelek olvasóiként). A versenyben legjobban szerepelt 30 különbözõ méretû háztartás (1 fõstõl 6-8 fõsig) átlagos karbon-lábnyoma 2,5 tonna CO2/fõ/év lett, amely az átlag magyar karbon-lábnyom (5,03 tonna/fõ/év) fele, az átlagos EU-s lábnyom (7,54 tonna/fõ/év) harmada: sikeresen megvalósítható tehát a gyakorlatban a kisebb lábnyomú, környezetbarát, de elégedett és boldog életmód. A kampány részeként a szervezõk arra is ügyeltek, hogy a lebonyolítás is csak kis lábnyomot hagyjon, így a projekthez kapcsolódóan az Egyesület minden rendezvény karbon-lábnyomát kiszámolta. Egy klímabarátháztartás-képzés átlagos kibocsátása 206 kg szén-dioxid volt, amelynek legjelentõsebb részét az elfogyasztott étel-ital jelentette. Így jellemzõen azokon a képzéseken volt alacsonyabb a lábnyom, ahol nem ettek húst, kevés tejterméket, fekete teát és kávét fogyasztottak. A klíma-koordinátorok képzéseit, sajtótájékoztatókat és a záró rendezvény hatását is beleszámolva a rendezvények hatásaként összességében 4 tonna CO2 keletkezett, amelyet 104 õshonos gyümölcsfa ültetésével kompenzálnak a képzések helyszínéül szolgáló településeken, a résztvevõk bevonásával.

A sajtótájékoztatón elhangzott elõadások, valamint a legjobban szereplõ háztartások beszámolója a www.kislabnyom.hu honlapon elérhetõ. Ugyanitt megtalálható a program záró kiadványa, melyben számos, a mindennapi kislábnyomos életmódot bemutató háztartási esettanulmány található.


A Kislábnyom programról

A klímaváltozás egész Európában aggodalommal tölti el az embereket. A legújabb kutatások szerint ennek következtében egyre nagyobb érdeklõdés mutatkozik az önkéntes energiafelhasználás-csökkentés iránt, amelyet leginkább a családok képesek megvalósítani, fõleg, ha ezt egy közösség tagjaiként teszik, ahol szakértõi támogatás és tanácsok mellett más családokkal is együttmûködhetnek, egymást erõsíthetik. Épp ezért a GreenDependent Egyesület Új Széchenyi Terv keretében finanszírozott „Kislábnyom” kampányának célcsoportja a háztartások, mert az összes CO2-kibocsátás 30%-a háztartásokban keletkezik, valamint az összes energiafelhasználás 40%-a is itt történik. Ezért annyira fontos a kis karbon-lábnyomú, azaz energiatakarékos életmód tudatosítása, elterjesztése és népszerûsítése a lakosság körében. Az Egyesület a kampány keretében 2011 õszétõl 10 helyszínen tartott informális képzést Közép-Magyarország különbözõ településein, majd 2011 decemberétõl 4 hónapos energia-megtakarítási versenyt indított, amelyhez a kislábnyom honlapján keresztül lehetett csatlakozni.

A tanulási folyamat során bemutatták, hogy egy társadalom energiafogyasztását nem csupán az energiához kapcsolódó szokások (azaz pl. a fûtés, a világítás, vagy a közlekedés) befolyásolják, hanem az is, hogyan étkezünk, hogyan töltjük szabadidõnket, hogyan alakítjuk ki szûkebb és tágabb környezetünket. A képzések mellett helyi klíma-koordinátorok bevonásával, valamint a rendszeresen megjelenõ elektronikus hírlevéllel és kiadványokkal támogatták a résztvevõket a szükséges tudás megõrzésében és alkalmazásában. A karbon-lábnyom számítását és nyomon követését online karbon-kalkulátor segítette.

A versenyben jól szereplõ háztartásokat értékes nyeremények várták.