Magazin

Tóth Gergely: A valóban felelős vállalat

A fenntarthatatlan fejlõdésrõl, a vállalatok társadalmi felelõsségének (CSR) eszközeirõl és a mélyebb stratégiai megközelítésrõl. Kiadja: Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (2007)

A vállalati felelõsség (VF vagy CSR) létjogosultságát ma már kevesen vitatják. Gombamód terjednek a VF szabványai, eszközei, sõt eszköztárai. Ma már minden magára adó nagyvállalatnak van CSR bizottsága, osztálya, jelentése, de legalább felelõse. A dolgok látszólag sínen vannak. 

Mégis: bár a szélsõséges és gyakorlatban is fellépõ multi-ellenzõk kevesen vannak, sokak szerint a nagyvállalatok hatalma körüli legitimációs válság eloszlatásához nem járult hozzá a VF mozgalom. Ezen könyv szerzõje szerint ennek fõ oka, hogy a vállalati felelõsséggel foglalkozók nem veszik a bátorságot, hogy a kérdést objektív valóságként kezeljék. Korunk válságjelenségei nem olyan szinten kezelhetõk, mint eddig, átgondoltabb és mélyebb megközelítésre van szükség. Ezen könyv fõ célja, hogy a gondolkodásra és vitára késztessen a mélyebb VF értelmezésrõl. 

A könyv a Jövõképzés Program keretében készült az Európai Unió Leonardo da Vinci Programjának támogatásával (projekt szám: HU/04/B/F/PP-170019.)

Tartalomjegyzék: 

Elõszó helyett: A lektorok a könyvrõl
Bevezetés: Fordított könyv 
1. A vállalati felelõsségrõl
1.1 A vállalati felelõsség terjedése
1.2 A vállalati felelõsség fogalma
1.3 A fenntartható fejlõdés
2. Az operatív megközelítés
2.1 Környezetirányítási (KVI) eszközök
2.2 Vállalati felelõsség (VF) eszközök
2.3 Szponzorálás, harmadik láb, az eszközközpontúság kritikája
3. A stratégiai megközelítés
3.1 Öt alapelv
3.2 A valóban felelõs vállalat felé
3.3 Új nemzedék
Személyes utószó: Hibajegyzék és hitvallás
Irodalomjegyzék

A könyv a következõ oldalon elektronikusan, ingyenesen letölthetõ: 
http://www.kovet.hu/view/main/60-940.html

Megrendelés >>