Magazin

A világ helyzete 2009 - Úton egy felmelegedõ világ felé

A Worldwatch Institute (Világfigyelõ Intézet) több mint harminc éve kíséri figyelemmel Földünk környezeti állapotának változását, és 1984 óta évrõl évre megjelenteti A világ helyzete címû könyvsorozat aktuális kötetét az emberiség elõtt álló egyik legnehezebb feladatról: hogyan építhetünk fel egy környezeti szempontból fenntartható világot. Kiadja: Föld Napja Alapítvány (2009)

A világ helyzete 2009 címû könyv középpontjában az éghajlatváltozás áll. A kötet tartalmát különösen érdekessé teszi, hogy adatai azon az IPPC-felmérésen alapulnak, amely testület 2008-ban béke Nobel-díjat kapott Al Gore-ral megosztva a klímaváltozás kutatásának elismeréseként. Az IPCC (Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) e felmérésében szilárd és meggyõzõ tudományos eredmények alapján világosan kijelentette, hogy „az éghajlat felmelegedése egyértelmû, mert megfigyelések bizonyítják a levegõ és az óceánok hõmérsékletének világméretû emelkedését, a hó- és jégtakaró kiterjedt olvadását, valamint a világ tengereinek átlagos szintbeli emelkedését.” Az utóbbi 150 év megfigyelései közül például kitûnik, hogy az utóbbi 12 évbõl 11 a világon valaha mért legmelegebb 12 év közé tartozik.

A világ helyzete 2009: Felmelegedõ világ felé haladunk címû könyv reményt kelt a keserû valóság közepette, miszerint egy elõre nem tervezett globális éghajlatváltozás kezdeti éveiben járunk. E kötet valamennyi szerzõje egyetért abban, hogy nincs még késõ megóvni az éghajlatot egy hosszú távon fennmaradó emberi civilizáció számára. A könyv sok vita után gondosan kiválasztott alcíme is jelzi: most lépünk be a felmelegedõ világba. De az idõ olyan szûk résében élhetünk, amikor az ember döntõ lépéseket tehet a felmelegedés megállítására, mielõtt még annak hatásait lehetetlen lenne visszafordítani vagy elviselni. Ahogyan az elõttünk álló kihívást fogadjuk, azzal hosszú idõre szóló történelmet írunk.

A világ helyzete 2009 legfontosabb üzenete ez: ha a világ nem kezd cselekedni idejekorán és megfelelõ mértékben, az éghajlatváltozás hatásai rendkívül károsak lehetnek, és túlléphetik alkalmazkodóképességünk határait.

Elõszó R. K. Pachauri, az IPCC elnöke

A világ helyzete: egy év áttekintése Lisa Mastny

1. Christopher Flavin és Robert Engelman: Tökéletes zûrzavar
Mi csak hegedülünk, a világ meg ég; Gyûlnek a viharfelhõk; Új politikai légkör; Tíz fontos feladat

2. W. L. Hare: Az éghajlat biztonságba jutásáért
Az éghajlatváltozás és a tengerszint emelkedésének várható értékei; Különösen érintett rendszerek, szektorok és vidékek; Fordulópontok; Milyen mértékû felmelegedés tekinthetõ biztonságosnak?; „Biztonságos” szint kibocsátáscsökkentéssel; A legfontosabb prioritások a következõ 10 évre

3. Sara J. Scherr és Sajal Sthapit: Földmûveléssel és területhasználattal a Föld lehûtéséért Éghajlatvédelem a mezõgazdaságban és a földhasználatban; Tegyük éghajlatbaráttá és rugalmassá a mezõgazdaságot és területhasználatot!; A talaj széntartalmának dúsítása; Nagy széntartalmú termesztési rendszerek; Az éghajlatbarát állattenyésztés elõsegítése; A természetes erdõk és legelõk szénkészletének védelme; A növényzet helyreállítása a lepusztult területeken; Piaci ösztönzõk a klímabarát területhasználatért; Az átállás támogatása állami intézkedésekkel; Intézkedések az éghajlatbarát földhasználatért Klímakapcsolat János Máté, Kert Davies és David Kanter: Egyéb üvegházhatású gázok veszélyei Dennis Clare: A koromrészecskék csökkentése Lorena Aguilar: A nõk és az éghajlatváltozás: sebezhetõség és alkalmazkodási képesség Jennifer Wallace: Az éghajlatváltozás biztonsági vonatkozásai Thomas Lovejoy: Az éghajlatváltozás hatása a biodiverzitásra Edward Cameron: A fejlõdõ világ kis szigetállamai a globális klímaváltozás frontvonalában David Satterthwaite és David Dodman: A városok szerepe az éghajlatváltozásban Juan Almendares és Paul R. Epstein: Az éghajlatváltozás egészségügyi kockázatai Malina Mehra: India az éghajlatváltozással szemben Yingling Liu: Az éghajlat és az energia kínai perspektívája Tao Wang és Jim Watson: Kereskedelem, éghajlatváltozás és fenntarthatóság Alifereti Tawake és Juan Hoffmaister: Alkalmazkodás a Fidzsi-szigetek helyi gazdálkodású tengeri területein Balgis Osman-Elasha: Alkalmazkodás az aszályhoz és az éghajlatváltozáshoz Szudánban Ken Caldeira: A Föld árnyékolása éghajlattervezési módszerekkel Peter Viebahn, Manfred Fischedick és Daniel Vallentin: A szén megkötése és tárolása Robert K. Kaufmann: Az éghajlatváltozás befolyásolása piaci eszközökkel K. Madhava Sarma és Durwood Zaelke: Technológiaátadással az éghajlatváltozás ellen Jeffrey Harti: Elektromos jármûvek és a megújuló energia lehetõségei Michael Renner, Sean Sweeney és Jill Kubit: Foglalkoztatás egy szénszegény világban Ambika Chawla: Erõre kapnak az éghajlati igazságosságért harcoló mozgalmak Tim Kasser: Az értékrend megváltoztatásával válaszoljunk az éghajlatváltozásra! Betsy Taylor: Még nem késõ a cselekvésre

4. Janet L. Sawin és William R. Moomaw: A fenntartható energiaellátás jövõje
Legyen minden épület egy erõmû!; Intelligensebb központi erõmû, több megújuló energiával; Fûtés és hûtés megújuló energiákkal; Semmi veszteség, semmi igény; Megújuló források nagy léptékben is; Rúgjuk fel a szokásokat!

5. David Dodman, Jessica Ayers és Saleemul Huq: Rugalmas alkalmazkodás
Sebezhetõség, alkalmazkodás és rugalmasság; A gazdasági és a társadalmi rugalmasság összekapcsolása; Rugalmasabb falusi megélhetési formák; A városok rugalmasabbá tétele; A rugalmasság finanszírozása; Kárcsökkentés és alkalmazkodás összekapcsolása; Ugrás elõre, a nagyobb rugalmasság felé

6. Robert Engelman: Álljon az alku az éghajlat megmentésére!
Mennyibe kerül mindez?; Ki fog kibocsátani?; A leckét megtanultuk, az idõt elvesztegettük; A játszma állása; Új irányzatok; A valódi alku; A méltányosság és a kibocsátás vége Alice McKeown és Gary Gardner:

Éghajlatváltozási útmutató és fogalomtár

Megrendelés >>