Magazin

Közösségi virágültetés a trefortzöldben

Közösségi bölcsészkertté, a belváros új zöld oázisává szeretne alakulni az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi kampusz kertje, a VIII. kerületi Trefort-kert. A palántákat már kiültették.

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudomány Kara 2002-ben költözött a Múzeum körúton található Trefort-kertbe az Astoriához. Az épületeket a költözködés elõtt belülrõl újították fel, néhány évvel késõbb pedig kívülrõl is visszanyerték régi fényüket: a Steindl Imre által tervezett Fõépület és a Weber Antal tervezte A épület homlokzatát megtisztították az évtizedek alatt rárakódott koromtól és kosztól, így ezek immáron belülrõl és kívülrõl egyaránt a belváros díszére válnak.

A kampusz kertje, a Trefort-kert azonban eddig nem kapta meg azt a figyelmet és törõdést, amit megérdemelt volna, de mostanában ez örvendetesen változik, a Trefort-kert apró lépésekben, szép lassan közösségi bölcsészkertté, a belváros új zöld oázisává alakul. 2009 tavasza óta a Kar egyik oktatója, Dr Devescovi Balázs adjunktus oktatási és kutatási feladatai mellett kari fenntarthatósági koordinátorként is dolgozik. Egyik feladata, hogy ötletekkel és szervezéssel a kari vezetõség kertszépítõ törekvéseit segítse. Ebben kiváló partnerre talált az ELTE Füvészkert igazgatója, Dr Orlóci László személyében, aki egyben az Egyetem kertjeit is felügyeli. Elsõ lépésként 2009-ben padokat és asztalokat telepítettek a kert belsõ terein, ahol a hallgatók és a napközben folyamatosan nyitott kert vendégei leülhetnek olvasni, pihenni, beszélgetni.


Ahhoz azonban, hogy a kar polgárai és minden látogató számára valódi, használható tér jöjjön létre, egész más, újszerû megközelítésre, és komoly elõzetes tervezésre van szükség. A Füvészkert megújulásának mintájára ezért 2011. október 21. és 24. között az ELTE BTK és a MOME hallgatói számára „trefortzöld” címmel közösségi kerttervezõ workshopot tartottak. A sikeres program célja az volt, hogy a részt vevõ hallgatók segítsék a Trefort-kert megújítását, gondolják ki ötlet-koncepcióit, a jelenlegi kissé elavult kertet közkertté, közösségi térré alakítsák, terjesszék ki a design eszközeivel.

2012. tavaszán végre megkezdõdhetett a munka: a mûhelyben született terveket is felhasználva és a Fõvárosi Önkormányzatnál elnyert pályázat révén a Trefort-kert növényállománya megújult: a koros, beteg fákat ápolják, ifjítják, az odvas törzseket kezelik, az inváziós fajokat visszaszorítják.

2012. május 18-án immár második alkalommal tartottak közösségi virágültetést, amikor a kar hallgatói és oktatói közösen ültették el a Füvészkerttõl kapott egynyári virágokat, hogy közös munkájuk révén szépüljön környezetük. A kertészkedés után a Könyvtár Klubban a workshop résztvevõi bemutatták munkáikat, tájékoztatót adtak a Trefort-kert megújulásáról. Mindegyik terv a közösségi terek szinte teljes bezöldítésére irányul: minél kevesebb burkolt felület, minél több zöld, az autók kitiltása, nyitott, átjárható terek, és a kerékpárhasználat ösztönzése. A tervek megvannak, már csak az a kérdés, hogy mikor, milyen pályázaton lehet megszerezni azt a többmilliárdos forrást, amibõl egy tényleg zöld belvárosi oázis létesülhet az egykori botanikus kertben, a mai Trefort-kertben." - írja a Greenfo.