Magazin

Pályázat napkollektorok alkalmazásának támogatására bentlakásos közintézmények részére

A pályázat célja a szakosított szociális vagy otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátást biztosító nonprofit intézmények kezelésben lévő épületek CO2 kibocsátás csökkentését eredményező, energiahatékonyság javítását célzó, napenergiát hasznosító rendszerek telepítésének támogatása.

Megjelent a “Bentlakásos közintézmények energiahatékonyságának növelését szolgáló napkollektorok alkalmazása, használati melegvíz igény részbeni kielégítése céljából” című pályázat az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer keretében. A pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-NAP-KÖZINT-2013

A támogatás igénybevételére jogosult az EMMI szakirányítása alá tartozó, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartása alatt álló, közfeladatot ellátó nonprofit intézmények, amelyek szakosított szociális vagy otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátást biztosítanak.

A Támogatás igénybevételére csak olyan Intézmény jogosult, amelyik vonatkozásában az emberi erőforrások minisztere a beruházás megvalósításával a pályázat benyújtását megelőzően írásban egyetért és írásban tájékoztatja a közreműködő szervezetet arról, hogy az Intézmény által végzett közfeladatot az Intézmény a beruházás megvalósítását követően a fenntartási időszak végéig folyamatosan ellátja.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 867,2 millió Ft.

 

 

A támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 100%-a, az alábbi feltétel teljesülése mellett. A napkollektoros rendszer kialakításának támogatható költség nem haladhatja meg az engedélyezett, maximálisan befogadható gondozotti létszám alapján számított 270.000,– Ft +ÁFA/fő, azaz 342.900,- Ft/fő költség szintet, ami azonos az igénybe vehető támogatás felső határával.

A támogatás formája: vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás.

A pályázat során telepítendő napkollektor rendszernek szervesen illeszkednie kell az épület meglévő gépészeti rendszeréhez és egész évben működőképesnek és használat alatt állónak kell lennie.

További részletek ITT.