Magazin

Szatyor Bevásárló Közösség

Napjainkban egyre nagyobb jelentõséget kap az egészséges étkezés és a környezetkímélõ életmód kérdésköre. Hogy a két dolog mennyire összefügg, s hogyan kapcsolhatók össze a gyakorlati életben is, arra jó példa a Szatyor Bevásárló Közösség tevékenysége.

 

Modern világunkban - a népességnövekedés által gerjesztett igény miatt - az élelmiszerek nagyban történõ elõállítása vált szükségessé. Ehhez hatalmas mennyiségû mûtrágyát és szintetikus növényvédõ szert használnak fel; a húsiparban pedig jobbára az antibiotikum és a hormonkészítmények kerültek elõtérbe.

Az ilyen anyagok alkalmazása a környezet elszennyezéséhez vezetett, ráadásul egészségünkre is káros hatással van. Az információ nem is olyan új keletû, hisz az 1962-ben megjelent és sokak által mérföldkõként emlegetett Néma tavasz címû könyv már akkor felfedte a nagyközönség elõtt a növényvédõ szerek használatának környezetre és egészségre gyakorolt hatását. A vegyszermaradványok, tartósítószerek, érésgyorsítók és egyéb - nagyipari elõállításban használt - anyagok révén táplálékunk zöme sokat vesztett valós értékébõl és meglehetõsen eltávolodott „eredeti voltától”.

Mára a szaporodó élelmiszerbotrányok, a környezetszennyezés és az egészségtelen élelmiszerek fogyasztásával összefüggõ egészségügyi kockázatok miatt a fogyasztók egy részének figyelme a minõségi, biotermékek felé fordult. Egyre fontosabbá válik az emberek számára tudni, honnan származik a megvásárolt termék.Ilyen elõzményekkel jött létre hazánkban négy évvel ezelõtt a Szatyor Bevásárló Közösség is. Ez a csoport tulajdonképp egy informális egyesülés, melyet néhány olyan környezettudatos vásárló indított el, akik szerettek volna egészségesen táplálkozni s egyben fontos volt számukra a környezetvédelem kérdése is. Céljuk, hogy magas minõségû - lehetõleg organikus termesztésbõl származó - helyi termékeket vásárolhassanak, elfogadható áron. A Közösségnek jelenleg 15 tagja és 4-5 (ökológiailag minõsített termékeket elõállító) gazdálkodó partnere van.

A Közösség szerint az élelmiszer elõállítással összefüggõ fenti problémák legegyszerûbb, legcélravezetõbb megoldása a hosszú távú következményekkel is számoló gazdálkodás és a közvetlen kereskedelem. A bio élelmiszerek elõállításával és megvásárlásával a termelõk és a fogyasztók közösen járulnak hozzá a természet megóvásához, az ökológiai egyensúly helyreállításához. Ha pedig az árut közvetlenül helyi termelõtõl szerezzük be, azzal nem csak kevesebb légszennyezésért, vegyszerhasználatért, szén-dioxid kibocsátásért, stb. leszünk felelõsek, de egyben támogatjuk a helyi, önfenntartó kezdeményezéseket; családi gazdaságokat; a kisléptékû, természetközeli gazdálkodási formákat, a fenntartható mezõgazdaságot. 


A Bevásárló Közösségen keresztül hetente lehet vásárolni. Ennek menete igen egyszerû: a tagok a hét elején rendelik meg interneten a kívánt termékeket, amit aztán a hét közepén kapnak meg. Az áru átvételére egy központi átvevõhelyet alakítottak ki Budapest belvárosában, de nyitottak más alternatív átvételi pontok beindítására is. Igyekeznek továbbá az egymás közelében lakókat összefogásra buzdítani és terveik közt szerepel a házhoz szállítás bevezetése is.

Az áruk többsége közeli településekrõl érkezik. Mivel azonban nem minden gazda tudja megoldani az áru központba történõ eljuttatását, a Közösség is részt vesz a városon belüli szállításban. A tartós cikkekbõl folyamatos raktárkészletet sikerült kialakítaniuk, az elõre megrendelt friss élelmiszereket pedig az átvétel napján kapja meg a központ. A termékek minõségéért a termelõ vállalja a felelõsséget. Amennyiben a vásárló a megrendelt árut nem megfelelõ minõségûnek találja, lehetõsége van arra, hogy ne vegye át, és ne fizesse ki azt.

A rendszer egyik fontos jellemzõje, hogy alacsony árakat tud tartani. A Szatyor élelmiszerei a máshol kapható ökológiailag minõsített zöldségekkel összehasonlítva lényegesen olcsóbbak, hiszen a gazdákkal kialakított közvetlen kapcsolatnak köszönhetõen nem kerül a fogyasztói láncolatba haszonra gyúró kereskedõ. A direkt értékesítésnek hála, az áru zöme majd feleannyiba kerül, mint amennyiért a bioboltok kínálják termékeiket… így azoknak is ajánlott beszerzési forma, akik pénztárcájuk miatt eddig nem engedhették meg maguknak azt a „fényûzést”, hogy bioélelmiszert fogyasszanak.

A Szatyor Bevásárló Közösséget olyan emberek alkotják, akik közös erõvel dolgoznak egyazon cél érdekében, s a közös munka - illetve az eszme, amiért nap mint nap tesznek – valódi közösséget kovácsol belõlük. Nagyszerû példája az aktív civil létformának és érdekérvényesítésnek, s annak, hogy érdemesebb kézbe venni saját sorsunkat és életünket, mintsem a híres-hírhedt sült galambra várni. Aki pedig az ökológiai gazdálkodásból származó termékek mellett teszi le a voksát, az a környezet védelmében is cselekszik, hisz a biológiai növénytermesztés védi a talajt, a vízkészleteket és a levegõt, fokozza a talaj termõképességét és hozzájárul a faji sokszínûség fenntartásához.

Önszervezõdõ csoportok, munkára fel! Hol alakul meg a legközelebbi Szatyor Bevásárló Közösség? A jó példa - remélhetõleg - ragadós...
Lugosi Bea


Kapcsolódó cikkek
Lehetőség gazdának és vásárlónak

Lehetőség gazdának és vásárlónak

A fenntartható fogyasztás elmélete és gyakorlata egy kézből – ezt kínálja a Szatyorbolt. Egyesületük révén a tudást, praktikákat és közösséget, üzletükkel pedig a konkrét beszerzés lehetőségét segítik.